Hot Novelette Novel

3
Chestnut|545
4
Xiangxiang evening rain|9116
5
Smile is the best|2258
6
The sparkling of the sea|2857
7
Ji Ji Ji|5430
8
Qingshuiyuan Yihe|5339
10
Super sprouting avocado|600